Parema veebiteenuse ja ostukogemuse pakkumiseks, kasutatakse sellel veebilehel küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.
Nõustun Rohkem infot
Turvaline ostukoht Kliendiklubi 48 92 888 select@select.ee Jälgi meid

Isikuandmete töötlemine

Privaatsuse ja andmete töötlemise üldpõhimõtted

Select Nor OÜ (Select) peab klientide isiku- ja kontaktandmete konfidentsiaalsuse kaitset oluliseks ning seisab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse eest.

Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad Selecti veebipoe kasutajatele ja Selecti kataloogi kaudu tellimuse esitanud klientidele.

1. Andmete kogumine

Tellimuse vormistamisel jagunevad Kliendi poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.

1.1. Kohustuslikult tuleb Kliendil edastada järgmised andmeid:
1.1.1. Nimi – vajalik tellimuse teostamise täitmiseks ja täitmise tagamiseks;
1.1.2. Elukoha aadress - vajalik tellimuse täitmiseks Selecti poolt kui tarneviisiks on valitud “Lähim Postkontor” ja/või “Kullerteenus”. Elukoha aadress on vajalik ka Postiasutusele, kes edastab kliendile teateid paki postiasutusse saabumise kohta. Vastasel juhul ei ole võimalik Selectil lepingut täita ega läbi transporti korraldava koostööpartneri kohale toimetada.
1.1.3. Telefoninumber – vajalik tellimuse täitmiseks ja täitmise tagamiseks Selecti poolt kui tarneviisiks on valitud „Pakiautomaat“. Samuti on telefoninumber vajalik teenustes tõrgete esinemisel teadete edastamiseks või tellimusega seotud asjaolude täpsustamiseks.

1.2. Vabatahtlikult esitatavateks andmeteks on e-posti aadress kommertsteadaannete edastamiseks ja/või telefoninumber kui kliendi poolt valitud tarneviisi kohustuslikuks eelduseks ei ole telefoninumbri esitamine.
1.2.1. Kui Klient on andnud nõusoleku oma e-posti aadressi kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, siis edastatakse talle Selecti poolt turundusliku iseloomuga teadaandeid.

1.3. Kliendil on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend kommertsteadannetest loobumiseks on lisatud igale kommertsteadaandele või saates vastavasisulise e-kirja Selectile aadressil select@select.ee.

2. Andmete vastutav ja volitatud töötleja

Kliendi andmete vastutav töötleja on Select Nor OÜ, registrikood 10727795, asukohaga Jälgimäe tee 13, Tänassilma küla, 76406 Saku vald.

2.1. Select Nor OÜ võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Select Nor OÜ koostööpartnerid, kes töötlevad andmeid muuhulgas:
2.1.1. teenuse osutamise eesmärgil;
2.1.2. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui Klient on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
2.1.3. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

2.2. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Select Nor OÜ poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

3. Andmete säilitamise aeg

Select säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

4. Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses

4.1. Kliendil on õigus saada Selectilt teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;

4.2. Kliendil on õigus nõuda Selectilt enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;

4.3. Kliendil on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamist turunduslikel eesmärkidel;

4.4. Kliendil on andmete väljavõtteõigus ehk õigus saada Selectile edastatud automatiseeritult töödeldavaid isikuandmeid ja tellimuste ajalugu struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul. Kliendil on ka õigus Selectile antud andmete ülekandmiseks otse teisele töötlejale kui see on tehniliselt teise töötleja süsteemidega ühildatav ning sellisel kujul Selectile tehniliselt teostatav.

4.5. Kliendil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.